Tag: #Bjergsen

Bjergsen หวนคืนเวทีนักแข่งปี 2022

Bjergsen หรือ Soren Bjergsen เป็นอดีตนักกีฬา E-sport ของเกม League of Legends นักกีฬา E-sport เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงแต่ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งเป้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสู่สังกัดดังที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก การได้แข่งกับนักแข่งที่มีฝีมือจากประเทศต่าง ๆ การคว้าแชมป์โลก และอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเป้าหมายที่นักแข่งกีฬา E-sport ส่วนใหญ่นั้นตั้งเป้าหมายไว้ แต่ก็มีน้อยคนที่จะไปสู่ความสำเร็จทั้งหมดนั้นได้บางคนประสบความสำเร็จได้แค่เพียงส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น และแน่นอนว่าด้วยอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่ 18 ถึง 30 ปีโดยประมาณหรืออาจจะน้อยกว่านั้นทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการแข่งขันสูงและประสบความสำเร็จได้ยากมาก ๆ ถ้าหากไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องผันตัวมาเป็นโค้ชสอนเด็กรุ่นหลัง…