Tag: #รองเท้าสำหรับใส่เดิน

 คุณสมบัติที่แตกต่างระหว่างรองเท้าวิ่งกับรองเท้าสำหรับใส่เดิน

สิ่งที่คนที่กำลังหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง อาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก และมักจะไม่ได้สนใจก็คือในเรื่องของรองเท้า ว่าจะต้องเลือกชนิดไหนแบบไหนมาใช้งาน ในการสวมใส่ออกกำลังกาย โดยเฉพาะกับการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบันนี้ แต่คนส่วนใหญ่นั้นก็มักจะมองข้ามในคุณสมบัติที่สำคัญของรองเท้าวิ่งไปและมักจะคิดว่าการนำรองเท้าที่สวมใส่ทั่วไปมาใช้สำหรับวิ่ง มันก็ไม่มีปัญหาอะไรและไม่ได้แตกต่างอะไร แต่ถ้าที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับการใช้รองเท้าวิ่งให้ถูกลักษณะ เพราะว่ารองเท้าแต่ละชนิดนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาให้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป มันจะต้องใช้รองเท้าที่มีความเหมาะสมกับชนิดของการใช้งานให้สอดคล้อง ซึ่งหากว่าเราใช้รองเท้าที่ผิดประเภท มันก็จะส่งผลเสียที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ในระหว่างที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่ ความแตกต่างอย่างชัดเจนของรองเท้าวิ่งกับรองเท้าทั่วไป แม้การวิ่งและเดิน จะมีรูปแบบที่เหมือนกัน ซึ่งทำให้หลายคนนั้นก็คิดว่าการแต่งตัวสบายๆใส่รองเท้าที่ใช้เดินเล่นทั่วไปมาวิ่ง มันก็คงไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างอย่างชัดเจนของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการเดินก็คือ แรงกระแทกที่มากกว่าและมันจะมีผลเป็นอย่างยิ่งกับอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นมีถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับการเดินนั้นโอกาสที่จะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนั้นอยู่เพียงแค่ 5% เท่านั้น เพราะเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการวิ่ง…