อยากสอบทหาร สอบตำรวจแต่รูปร่างอ้วน…ทำไงดี

อ้วน

คำว่าข้าราชการแม้จะมีเงินเดือนน้อย  แต่ก็มีสวัสดิการที่มั่นคง  มหกรรมการสอบทหารเริ่มเปิดฉากขึ้น  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการเปิดสอบเริ่มมีหลายเหล่ามากขึ้น  ไม่ว่าจะทหาร  ตำรวจ  หรือสายงานราชการกลุ่มมีสีมากขึ้น  จำนวนคนที่ฝันอยากจะเป็นทหาร  และกลุ่มต้องการความมั่นคงในสายงาน  สายอาชีพจะเพิ่มสูงขึ้น  เมื่อมีจำนวนคนที่สนใจมากขึ้น  อัตราการแข่งขันของสายงานในแต่ละอัตรา  แต่ละหน่วยงานมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเป็นเท่าตัว  แต่ก็มีอุปสรรคครั้งใหญ่สำหรับคนที่อยากเป็นทหาร  นั่นก็คือรูปร่างอ้วน  และมีปัญหาเรื่องดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพทหารและตำรวจจะต้องมีความใส่ใจในบุคลิกภาพพอสมควร  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีสถานีทดสอบสมรรถภาพ  และบางหน่วยงานมีระบุชัดเจน  แต่ในความคิดเห็นของผู้เขียน  ผู้ที่มีรูปร่างอ้วน  แต่อยากเป็นทหาร  สามารถสอบทหาร  หรือสอบในสายงานนั้นได้  อย่างไรเสียก็ต้องระมัดระวัง  เนื่องจากบางหน่วยงานราชการระบุเรื่องรูปร่างชัดเจน  บางหน่วยงานไม่วัดที่รูปร่าง  แต่จะต้องรักษาสุขภาพดังนี้

  1. การระมัดระวังเรื่อง  BMI  หรือดัชนีมวลกาย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ตกม้าตายอย่างมาก  เมื่อคำนวณด้วยน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกำลังสอง  หารด้วยส่วนสูงที่คิดเป็นเมตร  จะได้ค่าดัชนีมวลกายของตนเอง  ถ้าจะให้ดีไม่ควรเกิน  22.9  หรือถ้ากลุ่มที่อวบมากๆ  หรือมีรูปร่างอ้วนชัดเจน  ไม่ควรเกิน  23-24.9  เลย
  2. การระมัดระวังเรื่องการกิน  เมื่อคนที่เตรียมสอบทหารจะต้องมีการรับประทานโปรตีนให้ครบ 1.2-1.7  กรัมต่อน้ำหนักตัว  เอาง่ายๆ  คือคิดเป็น  4-6  ช้อนต่อมื้อ  เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้พร้อมรับโปรแกรมฝึก  เนื่องจากในสายงานทหารจะมีทดสอบสมรรถภาพ  ส่วนตำรวจบังคับผ่านหรือไม่ผ่าน  ยกเว้นกลุ่มที่สอบสายอำนวยการ  (อก.)  ซึ่งจะไม่ฟิกเรื่องสมรรถภาพมาก  แต่น้ำหนักต้องคุมในเกณฑ์เหมาะสม
  3. โปรแกรมต้องเหมาะสม  ถ้าหากจะฝึกในส่วนของการวิ่ง  คนที่อ้วนควรฝึกว่ายน้ำก่อนเพื่อพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด  เนื่องจากจะช่วยพัฒนาการวิ่งได้ดีขึ้น   หายใจได้เพิ่มขึ้นกว่าที่เป็น  การทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุ่มสายงานราชการทหารและตำรวจจะมีวิ่งเป็นหลัก  แต่จะมีว่ายน้ำในกลุ่มตำรวจปราบปราม  นักเรียนนายสิบทหารบก  แต่วิธีนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะ

หากใครที่คิดจะมาสายทหาร  สายตำรวจ  แม้ว่าจะมีเรื่องเส้นสายตามที่ใครๆ  ดราม่ากัน  แต่รูปร่างก็สำคัญมาก  ถ้าหากเป็นคนรูปร่างอ้วน  แต่เตรียมตัวมาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง  ซึ่งจะต้องมีการฝึกที่สม่ำเสมอ  ต่อเนื่อง  รู้เขารู้เราให้มากที่สุดในสนามสอบที่เราจะสอบ  นอกจากนี้  ขอแค่มั่นใจในตัวเอง  รักษามาตรฐานตนเองให้ดีๆ  ควบคุมการกินอย่างมีวินัย  และอย่าออกกำลังกายหักโหม  จนกระทั่งตัวเองบาดเจ็บก็พอค่ะ

#สุขภาพ , #ทหาร , #ออกกำลังกาย , #sportintrends.com

Facebook
Twitter