Tag: หลังคลอด

ท่าบริหารร่างกายหลังคลอด

5 ท่าบริหารร่างกายหลังคลอดน้อง การบริหารร่างกายของมารดาหลังคลอด คือ การบริหารเพื่อจัดการให้โครงสร้างของร่างกายมารดากลับคืนสู่สภาพปกติในภาวะปกติดังนั้นมารดาหลังคลอดควรบริหารเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดี ช่วยขับของเสียต่าง ๆ การบริหารร่างกายหลังคลอด ควรบริหารร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์จนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด โดยควรทำวันละ 20-30 นาที แต่มารดาบางคนอาจจำเป็นต้องบริหาร ร่างกายต่อไปเป็นเวลาหลายเดือน ขึ้นกับลักษณะรูปร่าง การยืด ขยาย และความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ก่อนออกกำลังกายมารดาควรถ่ายปัสสาวะ และให้นมบุตรให้อิ่มก่อนเริ่มบริหารร่างกาย กรณีบริหารร่างกายแล้วรู้สึก เหนื่อยมาก ปวดแผลมาก น้ำคาวปลาไหลมากหรือหน้ามืดให้หยุดพัก พร้อมทั้งปรับลดระยะเวลาและความรุนแรงในการบริหารร่างกายในครั้งต่อไป…