Tag: ลดแคลอรี

ออกกำลังกายลดแคลอรีด้วยการเดิน

การเดินนั้นเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่ได้มีความตึงเครียด เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากและไม่ได้มีการออกกำลังกายสารอาหารก็จะสะสมกลายเป็นไขมันและทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น การออกกำลังกายจึงเป็นทางออกที่ช่วยในการเผาผลาญสารอาหารทำให้มีหุ่นและรูปร่างที่ดี และช่วยลดแคลอรีได้ ดังนั้นคนจำนวนมากที่เริ่มมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือเริ่มมีสัดส่วนไม่สวยจึงเริ่มหันมาออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเดิน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายนาน ๆ การเดินจึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด ถ้าอ้างอิงจากอุปกรณ์สวมใส่ขณะออกกำลังกายหรือนาฬิกา Smart Watch มักจะมีเกณฑ์มาตรฐานนั่นก็คือ 10,000 ก้าวต่อวันถึงส่งผลดีต่อร่างกายแต่จริง ๆ แล้วการเดินนั้นก็มีรูปแบบการเดินอยู่เช่นเดียวกันถ้าหากว่าต้องการที่จะเผาผลาญแคลอรีให้ได้มากที่สุดนั้นการเดินในรูปแบบที่ต่างกันก็จะช่วยได้มากขึ้นโดยอาจจะเดินเร็วสลับเดินช้าจะช่วยให้มีการเผาผลาญแคลอรีได้มากกว่าการเดินด้วยอัตราการก้าวคงที่และความเร็วคงที่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยมาโดยงานวิจัยของ The Royal Society ซึ่งการเดินเร็วสลับเดินช้านั้นจะช่วยให้การเผาผลาญเพิ่มขึ้น จาก 6% เป็น 20% และนอกจากจะช่วยในการเผาผลาญแล้วการเดินช้าสลับเร็วจะทำให้หัวใจนั้นทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการเดินเร็วแล้วเดินช้าสลับกันก็จะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญได้ดีมากยิ่งขึ้น  นอกจากการเดินช้าสลับการเดินเร็วแล้วการใส่นาฬิกาข้อมือในการช่วยวัดค่าต่าง ๆ ก็ช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่า…