Tag: #ฟุตบอลโลก2026

รูปแบบที่เปลี่ยนไป ของเป็นเจ้าภาพฟุตบอลทัวร์นามเมนต์

เจ้าภาพฟุตบอล เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป จากที่เราได้เห็นกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับทวีป หรือฟุตบอลโลก จะทำการเลือก 1 ชาติ เพื่อรับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพ กระทั่งฟุตบอลโลกปี 2002 หรือฟุตบอลยูโร 2008 ก็เริ่มเห็นถึงการจับมือกันของ 2 ชาติ เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์สำคัญ จนถึงการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 รูปแบบที่ว่าก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น ด้วยการให้สิทธิ์ 3 และ 6 ชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับ ซึ่งอะไรเป็นเหตุที่ทำให้รูปแบบการเป็น เจ้าภาพฟุตบอล…