Tag: #บราซิล

ทำไมนักเตะจากบราซิล มักมีภูมิหลังมาจากครอบครัวที่ยากจน

ประเทศบราซิล ประชากรเกินกว่าครึ่งประเทศยังอยู่ในฐานะที่ยากจน ประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ พร้อมกับมีฐานะที่เหมือนจะดูดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบ แต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ต้องเข้าใจ คือ ประเทศในแถบอเมริกาใต้ล้วนแต่อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกัน นั่นคือ การพัฒนาที่เนิบช้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ำ แต่ถ้าเจาะจงเฉพาะบราซิล ประเทศนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ พร้อมกับการมีจำนวนประชากรมากกว่าร้อยล้านคน อีกทั้งการดูแลจากภาครัฐไม่ทั่วถึง ทำให้ประชากรเกินกว่าครึ่งประเทศยังอยู่ในฐานะที่ยากจน นั่นเอง เด็กชาวบราซิลเกินกว่าครึ่งประเทศ เมื่อเกิดมาก็ต้องอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่มีฐานะยากจน นั่นจึงทำให้เด็กชาวบราซิลเหล่านี้ไม่ได้รับการศึกษาที่สูงนัก หรือหนักกว่านั้นคือไม่ได้รับการศึกษาเลย เพราะแค่รายได้ที่จะนำไปซื้ออาหารให้ครบ 3 มื้อ ยังเป็นเรื่องยาก ฉะนั้นอนาคตของชาติเหล่านี้จึงหยุดคิดไปเลยกับโอกาสที่จะได้เรียนและหางานดีๆที่มีค่าตอบแทนสูง ในเมื่อหนทางของชีวิตมีให้เลือกไม่มาก เด็กบราซิลจึงจำเป็นต้องช่วยครอบครัวทำงานและหารายได้ พร้อมกับหาเวลาว่างไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆตามท้องถนน เนื่องจากนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและปลดปล่อยความเครียดต่างๆ…