Tag: #ทหาร

อยากสอบทหาร สอบตำรวจแต่รูปร่างอ้วน…ทำไงดี

คำว่าข้าราชการแม้จะมีเงินเดือนน้อย  แต่ก็มีสวัสดิการที่มั่นคง  มหกรรมการสอบทหารเริ่มเปิดฉากขึ้น  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการเปิดสอบเริ่มมีหลายเหล่ามากขึ้น  ไม่ว่าจะทหาร  ตำรวจ  หรือสายงานราชการกลุ่มมีสีมากขึ้น  จำนวนคนที่ฝันอยากจะเป็นทหาร  และกลุ่มต้องการความมั่นคงในสายงาน  สายอาชีพจะเพิ่มสูงขึ้น  เมื่อมีจำนวนคนที่สนใจมากขึ้น  อัตราการแข่งขันของสายงานในแต่ละอัตรา  แต่ละหน่วยงานมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเป็นเท่าตัว  แต่ก็มีอุปสรรคครั้งใหญ่สำหรับคนที่อยากเป็นทหาร  นั่นก็คือรูปร่างอ้วน  และมีปัญหาเรื่องดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพทหารและตำรวจจะต้องมีความใส่ใจในบุคลิกภาพพอสมควร  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีสถานีทดสอบสมรรถภาพ  และบางหน่วยงานมีระบุชัดเจน  แต่ในความคิดเห็นของผู้เขียน  ผู้ที่มีรูปร่างอ้วน  แต่อยากเป็นทหาร  สามารถสอบทหาร  หรือสอบในสายงานนั้นได้  อย่างไรเสียก็ต้องระมัดระวัง  เนื่องจากบางหน่วยงานราชการระบุเรื่องรูปร่างชัดเจน  บางหน่วยงานไม่วัดที่รูปร่าง  แต่จะต้องรักษาสุขภาพดังนี้ การระมัดระวังเรื่อง  BMI …