Tag: #ทหาร

อยากสอบทหาร สอบตำรวจแต่รูปร่างอ้วน…ทำไงดี

คำว่าข้าราชการแม้จะมีเงินเดือนน้อย แต่ก็มีสวัสดิการที่มั่นคง มหกรรมการสอบทหารเริ่มเปิดฉากขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการเปิดสอบเริ่มมีหลายเหล่ามากขึ้น ไม่ว่าจะทหาร ตำรวจ หรือสายงานราชการกลุ่มมีสีมากขึ้น จำนวนคนที่ฝันอยากจะเป็นทหาร และกลุ่มต้องการความมั่นคงในสายงาน สายอาชีพจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีจำนวนคนที่สนใจมากขึ้น อัตราการแข่งขันของสายงานในแต่ละอัตรา แต่ละหน่วยงานมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ก็มีอุปสรรคครั้งใหญ่สำหรับคนที่อยากเป็นทหาร นั่นก็คือรูปร่างอ้วน และมีปัญหาเรื่องดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพทหารและตำรวจจะต้องมีความใส่ใจในบุคลิกภาพพอสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีสถานีทดสอบสมรรถภาพ และบางหน่วยงานมีระบุชัดเจน แต่ในความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้ที่มีรูปร่างอ้วน แต่อยากเป็นทหาร สามารถสอบทหาร หรือสอบในสายงานนั้นได้ อย่างไรเสียก็ต้องระมัดระวัง เนื่องจากบางหน่วยงานราชการระบุเรื่องรูปร่างชัดเจน บางหน่วยงานไม่วัดที่รูปร่าง แต่จะต้องรักษาสุขภาพดังนี้ การระมัดระวังเรื่อง BMI…