Tag: กีฬาฟุตบอล

เทคนิคในการเลือกรองเท้าสตั๊ด

เทคนิคในการเลือกรองเท้าสตั๊ดให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน สิ่งที่นักกีฬาฟุตบอลจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากที่สุดนั้นก็คือรองเท้าสตั๊ด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล มีหลายครั้งที่รองเท้าสตั๊ดช่วยให้นักกีฬาฟุตบอลมีประสิทธิภาพในการเล่นเพิ่มมากขึ้น และหลายครั้งมันก็ทำให้นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการล้มที่ผิดธรรมชาติซึ่งเกิดจากปุ่มรองเท้าสตั๊ดที่ไม่เหมาะสมกับสนามที่ใช้ในการแข่งขัน โดยหากนักกีฬาไม่มีความรู้ในเรื่องเลือกซื้อรองเท้าสตั๊ด ก็อาจจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีขึ้นได้ ดังนั้นนักกีฬาฟุตบอลจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักเกี่ยวกับเลือกซื้อรองเท้าสตั๊ดที่ดีที่สุด เพื่อทำให้รองเท้าสตั๊ดที่นำมาใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตราย วิธีการเลือกซื้อรองเท้าสตั๊ดที่ถูกต้อง วิธีการเลือกอันดับแรกที่จะไม่ทำให้รองเท้าสตั๊ดที่ซื้อมานั้นส่งผลเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ก็คือ ต้องรู้ว่าสนามที่จะใช้ในการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไร เพราะปัจจุบันนั้นสนามฟุตบอลไม่ได้จะมีแค่เพียงสนามหญ้าจริงเพียงอย่างเดียว จะมีสนามหญ้าเทียมที่กำลังมาแรง และถือได้ว่าได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน มีทั้งสนามหญ้าเทียมที่ใช้ในการปูพื้นสนามของสโมสรฟุตบอลในบ้านเรา และในต่างประเทศบ้านใก้ลเรืนเคียงด้วยเช่นกันที่ใช้สนามหญ้าเทียม ซึ่งสนามหญ้าเทียมนั้นพื้นสนามจะมีลักษณะที่แข็งและเป็นอันตรายต่อนักกีฬาเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าหากเลือกรองเท้าสตั๊ดที่ไม่ได้ใช้สำหรับการเล่นในสนามหญ้าเทียม ยิ่งส่งผลเสียเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ปุ่มของรองเท้าสตั๊ดที่ใช้สำหรับหญ้าจริงนั้น ทำให้ในการหยุดการวิ่งแต่ละครั้ง เท้าของเราจะหยุดชงักเกินไป และทำให้เอ็นข้อเข่านั้นเกิดฉีกขาดได้เลยทีเดียว ดังนั้นการเลือกรองเท้าสตั๊ดสำหรับการเล่นในสนามหญ้าจริงควรเป็นรองเท้าที่มีร้อยปุ่มหรือปุ่ม AG อันดับต่อมาที่สำคัญก็คือการเลือกรองเท้าสตั๊ดที่เหมาะกับรูปทรงของเท้าผู้สวมใส่ หลายครั้งที่นักกีฬามองข้ามในเรื่องนี้ในการเลือกซื้อรองเท้าสตั๊ดมาใช้งาน โดยลืมดูรูปทรงของเท้าของตัวเอง หากเป็นนักกีฬาที่มีเท้าเรียว…