Tag: การปั่นจักรยาน

ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานกับการแก้ปัญหาเรื่องเข่าเสื่อม ร่างกายของมนุษย์ย่อมมีการเสื่อมสภาพตามอายุไข และ การใช้งานว่าจะหนักหน่วงมากน้อย ซึ่งแตกต่างกันไป ของแต่ละบุคคลด้วย สำหรับปัญหาเรื่องของเข่ามักจะเกิดขึ้นกับคนมากมายและเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะกับคนที่รักในการออกกำลังกาย ทำให้การเลือกชนิดของการออกกำลังกายนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ และ มีคำถามที่พบบ่อยว่า แล้วจะออกกำลังกายอะไรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเข่า ซึ่งจากการวิจัยก็พบว่า กีฬาว่ายน้ำ และ การปั่นจักรยานคือกีฬาอีกชนิดที่ส่งผลกระทบต่ออาการเข่าเสื่อม แต่ก็ไม่ได้จะปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ซะทีเดียว ซึ่งการปั่นจักรยานจะต้องมีวิธีการที่สร้างความปลอดภัยด้วย เพราะการออกกำลังกายให้เหมาะกับคนที่มีอาการของโรคเข่าเสื่อมอยู่ จะต้องออกกำลังกายที่ส่งผลให้เกิดการกระแทกน้อยที่สุดต่อหัวเข่า เพื่อลดปัญหาการเกิดอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นที่กระดูกตรงส่วนข้ออ่อนของหัวเข่า  ปั่นจักรยานอย่างไรให้ส่งผลต่ออาการเข่าเสื่อมน้อยที่สุด สำหรับการปั่นจักรยานต่อให้เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อโรคเข่าเสื่อม แต่ก็ไม่ได้จะเป็นความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์เสมอไป จะต้องมีหลักการในการปั่นที่ถูกต้องด้วย ซึ่งหลักๆเลยก็คือ การปั่นจะต้องไม่รุนแรงเหมือนการปั่นของนักกีฬามืออาชีพ…